kung paano magmina ng li gamit ang isang makinarya