quanando gumamit ng mga kagamitang pangkaligtasan sa pagmimina