xff l pulbos na kagamitan sa makinarya sa pagmimina