bato ang proseso ng pagkuha ng paghuhugas ng screening